Рекламация и гаранция

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Потребителят има право да върне поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е увредена целостта на опаковката им и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който са получени и условията на ЗЗП.
farcom.bg е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми за поръчката, при условие, че продуктите не са увредени и са в горепосочения запазен търговски вид. Връщането става до 14 работни дни от получаване на продуктите.
Съгласно ЗЗП потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на 14 дневния срок за отказ от поръчаните стоки.
За стоките в гаранционен срок важат гаранционните условия на съответната фирма производител.

РЕКЛАМАЦИЯ

Потребителят има право да предяви рекламация по установения от ЗЗП ред и съобразно сроковете и условията на гаранцията на продукта, ако има такава. Ако при получаването на стоката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката с попълване на съответен протокол. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера, с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърлят към куриера, доставил пратката на клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.