ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ
FARCOM.BG

Моля, внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу условия.

ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с други нормативни актове, действащи на територията на Република България. Те регламентират взаимоотношенията между Сери Козметикс ЕООД, с. Белащица, местност Тировете 2А, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 115630721, собственик на уеб сайт farcom.bg и лицата, находящи се на farcom.bg . Сери Козметикс ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на уеб сайта, както и начините на достъп до него.

ДЕФИНИЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛ – всеки, който е заредил в своя браузър уеб страницата farcom.bg, както и потребител по смисъла на ЗЗП.
ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите.
ЗЗЛД – означава Закон за защита на личните данни.
САЙТ – означава уеб сайт, находящ се на farcom.bg
СТОКА – означава всеки продукт, находящ се на сайта.
ЛИЧНИ ДАННИ – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
ЗПУ – означава Закон за пощенските услуги.
ОБЩИ УСЛОВИЯ – означава настоящите Общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези Общи условия, потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите Общи условия за ползването на сайта.
УСЛУГИ – всички действия, осъществявани от Сери Козметикс ЕООД по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от farcom.bg.

АКО ИСКАТЕ ДА ПОРЪЧАТЕ

Поръчката се осъществява само и единствено по телефон или на онлайн чата, находящ се на farcom.bg. в работно време. Поръчки, направени след 16:00ч. се обработват на следващия ден. Обект на продажба в този уеб сайт са разнообразни видове стоки, предназначени за потребителите подредени в раздели. Всяка стока се описва с основни характеристики, изображение, продажна цена и информация за начини на плащане и доставка.

ЦЕНИ

Крайната цена на предлаганите стоки е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български лева, освен в случаите на очевидна грешка. Всички цени в този уеб сайт са с включено ДДС.
farcom.bg си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на изпълнението на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация или използването на кодове за отстъпки по време на промоция на сайта, farcom.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива.
farcom.bg си запазва правото да предоставя всякакви промоции и отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от farcom.bg. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва чрез наложен платеж в брой, в момента на получаване на стоката, като сумата се заплаща на куриера.

ДОСТАВКА

Доставки се извършват само на територията на България.
Продуктите се доставят от куриерска фирма „Спиди“ до точно посочен от потребителя адрес или до офис на куриер в съответния град. Срокът за доставка е от 3 до 5 работни дни. farcom.bg не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма.
Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката, и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка, той дава съгласие с вида и съдържанието на пратката.
В случай, че потребителят забележи повреден продукт по време на доставка, се попълва формуляр, даден от куриера. Повреденият продукт се заменя и доставя в рамките на 1-2 работни дни, като клиентът не поема никакви разходи.
При сгрешен или липсващ продукт такъв се изпраща на същия или следващия работен ден, като доставката е за сметка на farcom.bg.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Потребителят има право да върне поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е увредена целостта на опаковката им и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който са получени и условията на ЗЗП.
farcom.bg е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми за поръчката, при условие, че продуктите не са увредени и са в горепосочения запазен търговски вид. Връщането става до 14 работни дни от получаване на продуктите.
Съгласно ЗЗП потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на 14 дневния срок за отказ от поръчаните стоки.
За стоките в гаранционен срок важат гаранционните условия на съответната фирма производител.

РЕКЛАМАЦИЯ

Потребителят има право да предяви рекламация по установения от ЗЗП ред и съобразно сроковете и условията на гаранцията на продукта, ако има такава. Ако при получаването на стоката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката с попълване на съответен протокол. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера, с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърлят към куриера, доставил пратката на клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Потребителят има право да прави поръчка, да отказва поръчка и да предявява рекламация по установения ред, съгласно тези Общи условия и законодателството на Република България.
Потребителят има право да получава информация относно направената от него поръчка.
Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите “Общи условия” ред.
Потребителят е длъжен да спазва интернет-етиката и правилата при ползване на предоставяните от farcom.bg продукти и услуги.
Потребителят е длъжен да не извършва злоумишлени действия, както и да не нарушава чужди права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на поръчката, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката, и полагането на подписа от Потребителя върху документите за доставка, последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

farcom.bg има право:

Да отказва поръчки , без да има разходи за потребителя, като farcom.bg не му дължи обезщетение по никакъв начин.
Да редактира съдържанието на сайта (цени, условия, продукти, снимки, информация и др.) по всяко време без предварително да информира. Новите промени влизат в сила с публикуването им.
Да редактира, спира или променя предоставените услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите “Общи условия”.
Не носи отговорност за разлика в цветовете на продукти в следствие различни резолюции и настройки на различните екрани.
Не поема никаква отговорност за възможността продуктите да не отговарят на специфичните нужди на потребителя на продукта или за всички загуби, щети или вреди, причинени от такива продукти.
Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите поради възникнали технически грешки.

ЛИЧНИ ДАННИ

Сери Козметикс ЕООД се задължава да не разпространява данните, предоставени от потребителя при заявка за поръчка и представляващи лични данни по смисъла на ЗЗЛД, и да ги използва единствено за обслужването му. Предоставена информация от потребител се използва за приемане и изпълнение на поръчки, услуги и оферти, персонализиране на промоционални оферти и връзка с клиентите за потвърждаване, и изпълнение на поръчката. Сери Козметикс ЕООД гарантира, че данните на потребителя няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи, които са упълномощени за това и в други предвидени от закона случаи.
Сери Козметикс ЕООД не носи отговорност по отношение на действия, извършвани посредством предоставена невярна информация от потребител.